Exempelträdgården

Exempelträdgården på Habiteum riktar sig till pedagoger, föräldrar, barn och till alla som vill skapa en grön och artrik utemiljö. Exempelträdgården är ett samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen.

Tillsammans har vi ett ansvar för att barnen i skolan ska få möta stimulerande utemiljöer som de kan påverka. Skol- och fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen såg att Helsingborg behöver konkreta exempel på lätta och inte för dyra åtgärder som ger stort lek- och lärvärde. SFF beviljade innovationsmedel och förverkligade idén tillsammans med Miljöverkstaden. Platsen Habiteum, där vi tillsammans gör verkstad av stadens hållbarhetsarbete, kändes som en given plats för Exempelträdgården.

För skolans och din egen utemiljö

Exempelträdgården finns både för dig i skolans värld och för dig som söker enkla lösningar som skapar en annan utemiljö på din arbetsplats eller i din privata trädgård. Du bokar en visning av Exempelträdgården genom att mejla till habiteum@helsingborg.se. Det är såklart även fritt fram att besöka trädgården på egen hand.

Du får gärna upptäcka Exempelträdgården utan boka.

Trädgårdens alla exempel

Elever samlade under en pergola ute på en grön gräsmatta.

Lärande och möten i det gröna

Välkommen till Exempelträdgårdens pergola! Hit kan du ta din klass eller dina kollegor för lärande mitt i naturen. En pedagogisk miljö som kan användas för undervisning utomhus. Uteklassrummet utnyttjar naturen för att berika lärandet med möjlighet till utforskande och kreativitet. Du kan boka pergolan eller ta inspiration till en utemiljö på din skola eller arbetsplats.

Två barn hänger i en röd och en blå hängmatta bredvid varandra.

Avkoppling och vila

Hängmattor i formation som skapar en lugn plats för vila och avkoppling. Att placera flera hängmattor tillsammans ger också större möjlighet till möten.

En trämöbel med åtta olika fack som står ute i en trädgård.

Sortera och förvara

Löst material som t.ex. pinnar, nötter eller kottar är viktiga i den fria leken men kan också användas för att skapa olika konstruktioner, former och mönster. Genom att organisera och sortera det lösa materialet skapas nya uppslag till lek och lärande.

En jordyta för odling med stockar runt.

Permakultur i miniformat

En skogsträdgård försöker efterlikna strukturen hos en naturlig skog, till exempel ett skogsbryn. En del av de skogligt förekommande arterna har ersatts med sådana arter som vi kan ha nytta av, som bärbuskar och kryddor.

Tre personer som står i en koja av smala grenar från ett pilträd.

Koja av grenar och pilträd

En enkel struktur av grenar från pilträd som flätats samman för att skapa ett gömsle att leka i.

Toppen på en träholk med ett litet håll på ena sidan, som står vid ett träd.

Viktig boplats för insekter

En mulmholk är en naturlig eller konstgjord hålighet i trä som fungerar som en boplats för olika smådjur och insekter. Det kan vara till exempel skalbaggar, gråsuggor eller bin som hittar skydd, boende och mat i mulmholken. Här har vi byggt en enkel i trä.

Ett bi som kryper i sanden.

Bo för sandlevande insekter

Många insekter behöver bar sand för att gräva bo och föröka sig. En sandblotta är en plats där insekter som hopprätvingar och skalbaggar möts för parning eller där larver kan utforska och träna sina rörelsefärdigheter.

Barn som hoppar mellan hinder på en hinderbana i en solig lövskog.

Hinderbana med skulpturer

Hinderbanan är byggd av naturmaterial och erbjuder en utmanande och varierad miljö för fysisk aktivitet som främjar balans, koordination och styrka. I den här hinderbanan har vi också lagt till en dyngbagge, en daggmask och en gråsugga för att öppna upp för mer lärande och fler upplevelser.

Tre komposthögar med löv inringade av lastpallar.

Kompost av lastpallar

I komposten förvandlas pinnar, grenar och löv till jord med hjälp av naturens egna små superhjältar.

En grupp av barn som sitter på stockar under ett stort grönt träd.

Childrens Meeting Place

En samlingsplats för möten där barn och vuxna kan interagera och umgås. Här kan aktiviteter såsom föreställningar, lektioner eller spontana samtal pågå. Childrens Meeting Place är ett koncept där unga får träffa beslutsfattare.

En blomrabatt blir vattnad.

Lek och lär med vatten

I vattenleken tas dagvattnet till vara och används för att skapa en värdefull lek- och lärandemiljö för barn.

Tre barn sitter på huk och känner på några gröna blad i en dunge i skogen.

Lättskött odling i skogen

En hållbar odling där skogens naturliga funktioner efterliknas.Trädgården består av flera skikt, från träd till örter och marktäckare längst ner.Trädgården kan ge en stor skörd av frukt, nötter, lök och örter.

En pedagog står framför en uppfällbar trätavla utomhus.

Flexibel tavla för utebruk

Måla eller skapa utomhus. Konstverk, projekt eller andra kreativa arbeten kan också ställas ut på utestaffliet. Ett kreativt sätt att visa och engagera vårdnadshavare. Du kan också använda tavlan för utomhusmöten med din arbetsgrupp.

En vildvuxen gräsyta med lila blommor i hörnet av en trädgård.

Boplats för kaniner och fjärilar

Här får det växa fritt till nytta för alla som bor i naturen och även för oss. En god nässelsoppa på våren är oslagbart.

Två chefer står framför ett stort insektshotell med flera våningar och gräs på taket.

Boplats för vilda bin

Vilda bin behöver boplatser och här i insektshotellet finns det plats för många. Med blommade växter i närheten finns det också mat till dem.

En kvinna går genom en tunnel av ett böjt armeringsnät, där humleplantor slingar sig uppåt längs sidorna.

Armeringsnät i grön skrud

Att ta sig igenom en portal ändrar perspektiv. Vad syns på andra sidan? Passa på och plantera klätterväxter som behöver stöd.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.