Vi gör framtiden tillsammans

Habiteum är verkstaden för livskvalitet. Det innebär att vi arbetar för minskad miljö- och klimatpåverkan och god livskvalitet. Verkstad innebär att vi jobbar praktiskt och naturnära och tar tag i utmaningar tillsammans. Vi vill föregå med gott exempel så på Habiteum får du inspiration och tips på lösningar för en hållbar livsstil.

Vi utvecklar Habiteum

Avdelningen för miljöutbildning och beteendepåverkan med den pedagogiska verksamheten Miljöverkstaden, som tillhör miljöförvaltningen, utvecklar Habiteum och de aktiviteter som hålls här genom samverkan och medskapande. Habiteum är platsen där olika aktörer och organisationer gör verkstad för bättre miljö, livskvalitet och minskad klimatpåverkan. Vi vill sänka trösklarna för att komma vidare i hållbarhetsarbetet, genom att erbjuda möjligheten att testa och utveckla idéer och arbetssätt tillsammans med andra på plats.

Naturen och utemiljön är en viktig del i arbetet på Habiteum. Kopplingen mellan människa och natur bidrar med svar och lösningar inom områdena miljö och livskvalitet och en förståelse för de större sammanhangen. Genom att använda våra sinnen och möta andra människor får vi nya insikter och kunskaper, blir kreativa och redo för handling.

Helsingborgs stad har i Livskvalitetsprogrammet satt mål som knyter an till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Läs mer om FN:s globala mål på webbplatsen globalamalen.se.

Vill du veta mer eller boka Habiteum?

Du kommer i kontakt med oss som arbetar på Habiteum via epostadressen habiteum@helsingborg.se.

Därför heter det Habiteum

Namnet stavas som det låter, är lätt att uttala och väcker nyfikenhet. Men vad betyder det egentligen?

Habiteum associeras med habitat som inom biologin är en miljö där en viss växt eller djurart kan leva. Det kan kopplas till begrepp som boplats, livsmiljö och boendemiljö. Habit betyder vana och står för vanor och livsstil. Eum är latin för ”det” och finns ofta i namn för en viss plats. Vi associerar till museum, Universeum och liknande platser som står för lärande, undersökande, nyfikenhet, att testa och uppleva.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.