Bygglovsprocessen steg för steg

Här får du information om hur bygglovsprocessen ser ut, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.