2. Handläggning

När vi fått in och granskat ditt ärende meddelar vi dig om ärendet är komplett eller om du behöver komplettera med något. Därefter kontrollerar vi om ditt ärende stämmer överens med gällande detaljplan eller andra bestämmelser och riktlinjer.

Så följer du ditt ärende

Så fort vi registrerat ditt ärende kan du följa vad som händer via e-tjänsten Mina byggärenden. Du får också automatiskt information från oss via e-post när

  • ditt ärende är registrerat
  • ditt ärende har fått en handläggare
  • handläggaren har börjat granska ditt ärende
  • handläggaren har granskat ditt ärende och bedömt om det är komplett eller om du behöver komplettera med något
  • ett beslut har fattats i ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett bygglovsbeslut inom 10 veckor från dess att ditt ärende bedöms vara komplett. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med ytterligare 10 veckor.

Avgift för handläggning

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.

Vi kan behöva höra grannar och andra berörda

Om din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan eller din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kommer dina grannar att få möjlighet att komma med synpunkter.

Vi kan även behöva höra vad andra myndigheter och remissinstanser har att säga innan vi beslutar i ärendet.