2. Handläggning

Så följer du ditt ärende

När ditt ärende är registrerat kan du följa vad som händer via e-tjänsten Mina byggärenden. Du får också automatiskt information från oss via e-post när

  • ditt ärende är registrerat
  • ditt ärende har fått en handläggare
  • handläggaren har börjat granska ditt ärende
  • handläggaren har granskat ditt ärende och bedömt om det är komplett eller om du behöver komplettera med något
  • ett beslut har fattats i ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett bygglovsbeslut inom 10 veckor från dess att ditt ärende bedöms vara komplett. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med ytterligare 10 veckor.

Avgift för handläggning

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.

Vi kan behöva höra grannar och andra berörda

Om din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan eller din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kommer dina grannar att få möjlighet att komma med synpunkter. Underrättelsen sker oftast med brev, men om ett stort antal personer ska underrättas så kungörs ansökan på kommunens anslagstavla och i ortstidningen.

Vi kan även behöva höra vad andra myndigheter och remissinstanser har att säga innan vi beslutar i ärendet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?