6. Kommunens arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid ska kommunen komma ut och besöka din byggarbetsplats. Kommunen ska göra minst ett besök på de byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöket tittar vi bland annat på kontrollplanen och ifall arbetet följer planen.

Antalet besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet.

Vid besöken ska både byggherren och den kontrollansvarige vara med.