6. Arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid så kommer byggnadsinspektören från byggnadsnämnden ut och besöker byggarbetsplatsen. Antalet besök som ska göras bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska kontrollansvarig alltid närvara, men det är även lämpligt att byggherren är med.

I enklare ärenden så krävs det inget arbetsplatsbesök.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?