7. Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.

Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.