7. Slutsamråd

I samband med att byggåtgärden färdigställs så ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

I enklare ärenden behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?