5. Startbesked

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

I enklare ärenden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

I komplexa ärenden eller större projekt får du först startbesked efter att du har lämnat in kompletteringar eller efter att vi har hållit ett tekniskt samråd.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?