5. Startbesked

När det tekniska samrådet genomförts, kontrollplanen fastställts och kommunen anser att lagens krav kan uppfyllas får du ett startbesked. Startbeskedet innebär att du nu får lov att börja bygga.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.