4. Tekniskt samråd

När du fått beslut om bygglov kan kommunen komma att kräva in kompletterande tekniska handlingar. Det kan till exempel vara förslag till kontrollplan. Samtidigt sammankallar vi till tekniskt samråd.

Under ett tekniskt samråd diskuteras arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd med mera.

Vid tekniska samråd ska byggherren och kontrollansvarig delta tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan också behöva vara med i vissa fall.