4. Tekniskt samråd

Det framgår av bygglovsbeslutet om ett tekniskt samråd ska hållas i ditt ärende och du kommer i så fall få en kallelse.

På samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta tillsammans med en byggnadsinspektör från byggnadsnämnden. Vi går igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd med mera.

Tekniskt samråd behöver oftast inte hållas i enkla ärenden, där det inte behövs någon kontrollansvarig.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?