Anmälningspliktiga åtgärder

För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel göra om du ska installera en kamin eller eldstad eller vill riva en bärande vägg.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov (se nedan).
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem. Läs mer om anmälan för installation av eldstad och rökkanal här.
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen.

Så anmäler du din åtgärd

Attefallsåtgärder

Från juli 2014 behöver du under vissa omständigheter inte längre bygglov för att bygga ett extra hus på tomten, ett så kallat attefallshus. Du måste dock göra en anmälan för det du vill bygga. Tänk på att du behöver bygglov vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Inom attefallsreglerna ryms också en del andra åtgärder. Du kan läsa mer om attefallsreglerna här.