Anmälningspliktiga åtgärder

För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel göra om du ska installera en kamin eller eldstad eller vill riva en bärande vägg.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov (se nedan).
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem. Läs mer om anmälan för installation av eldstad och rökkanal här.
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk

En fullständig uppräkning av anmälningspliktiga åtgärder finns i 6 kap 5-6 §§ plan- och byggförordningen.

Så anmäler du din åtgärd

Attefallsåtgärder

Från juli 2014 behöver du under vissa omständigheter inte längre bygglov för att bygga ett extra hus på tomten, ett så kallat attefallshus. Du måste dock göra en anmälan för det du vill bygga. Tänk på att du behöver bygglov vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Inom attefallsreglerna ryms också en del andra åtgärder. Du kan läsa mer om attefallsreglerna här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.