Kulturförvaltningen

Vi erbjuder helsingborgarna och besökare en bred variation av kulturupplevelser och lärande. Vi skapar värden som berikar våra liv, utmanar och får oss att tänka nytt. Vi möjliggör för individuella val att vara publik, deltagande eller medskapande. Vi skapar mötesplatser i demokratisk anda där alla är välkomna.

De verksamheter som ingår i kulturförvaltningen är:

Kulturförvaltningen består även av  Teknik och service, Marknad och kommunikation samt Styr och stöd som alla arbetar för hela förvaltningen.

Förvaltningen ger flera typer av bidrag och stöd till andra aktörer inom kulturområdet, både till föreningar och enskilda, exempelvis:

  • Studieförbund
  • Fristående museer
  • Unga som vill genomföra egna kulturprojekt
  • Kulturaktiviteter som genomförs av andra aktörer än de egna verksamheterna

Läs mer om kulturstöd.

Kulturförvaltningen har cirka 270 anställda. Förvaltningen leds av kulturdirektör Max Granström. Kulturnämnden styr förvaltningen politiskt.

Hitta hit

Besöksadress är Billeplatsen 1 (karta). Här kan person i rullstol ta sig in om någon hjälper till med dörren. Hiss finns till alla våningar samt handikapptoalett.