God man

Den som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller med att kontakta kommunen och andra myndigheter kan få en god man. 

För att få en god man måste du behöva hjälp av något slag. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. En god man kan också hjälpa ensamkommande barn eller med att sköta ekonomin efter en person som har försvunnit eller avlidit eller vid motstridiga intressen vid en rättshandling.

Det är frivilligt att få en god man och du bestämmer alltid själv i viktiga frågor. För att få en god man måste du ha fyllt 18 år.

Detta gör en god man

Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara och så vidare.

Du kan få hjälp med att ansöka om till exempel bostadsbidrag eller att deklarera eller att ta kontakt med till exempel vården och olika myndigheter.

Den gode mannen ska också träffa dig så ofta så att han/hon vet att du har det bra och att livet fungerar för dig.

Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av ska du göra själv.

Du träffar normalt din gode man varannan vecka eller en gång i månaden. Dessutom kan du prata med den gode mannen i telefon.

Ibland hjälper en god man till vid enstaka tillfällen, till exempel när en lägenhet ska säljas.

Så anmäler du behov av god man

Det vanligaste sättet att anmäla ett behov av god man är att det kommer in ett läkarintyg till överförmyndarnämnden efter att du själv eller någon annan lagt märke till att du behöver hjälp, till exempel med din ekonomi. Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden kan ansöka om en god man.

Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarnämnden för att berätta att någon behöver en god man.

De som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården måste meddela överförmyndarnämnden om de tycker att någon behöver en god man.

Det här händer när du har ansökt om god man

Om du vill kan en anhörig eller någon annan du känner bli din gode man. Om du inte själv har något förslag på god man föreslår överförmyndaren en god man. Sedan får du träffa den gode mannen. Om allt går bra så kan du godkänna honom eller henne.

Överförmyndaren skickar sedan din ansökan till tingsrätten i Helsingborg så att de kan bestämma.

När det är klart får du och den gode mannen ett brev från tingsrätten. Det är först då som du har fått en god man. Den gode mannen kommer sedan att träffa dig regelbundet.

Vem kan bli din gode man?

En anhörig eller någon annan du känner kan bli din gode man. Om du inte själv föreslår en person, så föreslår överförmyndaren en. Du får träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne eftersom ett godmanskap kräver ett samtycke från dig.

Alla som är kända för att vara ärliga, noggranna och ordentliga människor och som tycker om att hjälpa andra människor.

Den gode mannen kan vara i alla åldrar, ha vilket jobb som helst eller vara pensionär.

Överförmyndaren kontrollerar att den gode mannen sköter sin egen ekonomi och att han/hon inte har begått något brott.

Ansök om att få god man

För att ansöka om att få en god man ska du fylla i blanketten Behov av god man eller så kan du själv ansöka om att få en god man via e-tjänsten God man, egen ansökan. Du måste ha e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Ansökan och ditt läkarintyg lämnar du till tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som i de flesta fall beslutar om att utse en god man.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Läs hur du gör en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.