Upprustning av Ångtegelgropen på Närlunda

Ångtegelgropen

Under våren 2022 räknar vi med att kunna genomföra en större upprustning av Ångtegelgropen på Närlunda. Vi har tidigare gallrat och röjt bland växtligheten. I november och december gör vi mindre åtgärder.

Det här gör vi i november och december 2022

  • Vi förbereder marken där det ska sättas ut bord och bänkar.
  • Vi anlägger terrasserade stigar i anslutning till stigen i skogsområdet närmast Fältarpsvägen. Det gör vi för att stigen ska bli mer tillgänglig för fler.
  • Vi tar bort gamla betongfundament och annat vid stigen.
  • Vi frigör ytor där det finns så kallad kalktuff och lerskiffer. I den naturpunkt vi senare anlägger i Ångegelgropen kommer du att kunna lära dig mer om detta.

Under tiden arbetena pågår kommer det att finnas arbetsmaskiner och skogsarbetare i området som du bör vara lite extra uppmärksam på. Vissa delar kan också tidvis vara
avstängda.

Det här gör vi våren 2022

  • Vi anlägger en ny naturpunkt där du kan lära dig mer om geologi och tegeltillverkningen som skedde här tidigare.
  • Vi sätter upp ny belysning i backen för att det ska kännas tryggare att vara där och öka möjligheten till pulkaåkning och backträning under vinterhalvåret.
  • Vi öppnar upp utmed den gamla stigen innanför skogskanten och platser som tidigare har upplevts som snåriga och skräpiga blir mer öppna. Andra delar, såsom buskbrynet ned mot ängen, bevarar vi för fågellivet.
  • Vi planterar och sår ängsväxter både uppe i backen och nere i svackan.
  • Vi anlägger flera stigar i slänterna för att göra promenadslingan mer attraktiv och användarvänlig.
  • Vi sätter ut bord och bänkar för att skapa platser att mötas på.

Därför rustar vi upp Ångtegelgropen

Ångtegelgropen är den del av naturreservatet Jordbodalen med Ångtegelgropen som bildades i december 2020. Det vi gör nu är en del i upprustningen av hela naturreservatet.

På Närlunda finns idag inget större samlat grönområde. Genom att rusta upp Ångtegelgropen vill vi skapa en mötesplats som människor vill vara på och som inbjuder till både lek, träning och utomhusvistelse.

Även djur och växter ska trivas och behöver fler platser att vara på. Nya ängsväxter och anpassningen av buskage och planteringar gynnar en örtrik flora, insekter, groddjur, fåglar och fladdermöss.

Om tegeltillverkningen i Ångtegelgropen

I Ångtegelgropen bröts lerskiffer under ungefär hundra år. Helsingborgs Ångtegelbruk grundades 1873 och var vid sekelskiftet ett av Helsingborgs större industriföretag. Bruket tillverkade helsingborgstegel, även kallat Persasten, som levererades såväl inom som utom landet. Teglet, med sin karaktäristiska rödbruna färgton har använts i byggnader så långt borta som i Sibirien.

Helsingborgstegel har använts i en rad kända byggnader i Helsingborg, till exempel Terrasstrapporna, Kärnans restaurering, Grand hotell och Stadsbiblioteket. I Stockholm har teglet använts vid byggandet av Stadshuset, Stadion, Vetenskapsakademin och Riksmuseet.

Först 1978 stängdes lertäkten och tegelbruket lades ned för gott.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?