Smådjur och grönska i gång- och cykeltunnlarna under Malmöleden

Helsingborg stad gör varje år om tunnlar för att öka tryggheten. Graffitikonstnären Christofer ”Sagie” Svedjeby fick uppdraget att måla om gång- och cykeltunnlarna under Oljehamnsleden mot Gåsebäck efter en tävling. Hösten 2019 var omvandlingen klar.

Sommaren 2019 anordnade Helsingborgs stad en tävling, som gick ut på att få måla om gång- och cykel-tunnlarna i förlängningen av Södergatan under Malmöleden. Vem som helst fick lämna in förslag på motiv, som sedan bedömdes av en jury bestående av boende i området, tjänstepersoner och konstkunniga. Av cirka fyrtio inkomna förslag utsåg juryn tre finalister, vars förslag ställdes ut i de aktuella tunnlarna i början av september. Allmänheten fick rösta bland finalisternas förslag.

Vinnaren blev Christofer ”Sagie” Svedjeby med sitt förslag om ängar med smådjur och blommor. De två andra förslagen som tog sig till finalen kom från John Beijer och Josefine Axelsson. Tack till alla som deltog i omröstningen av vem som ska få måla tunneln!

Så här gick tävlingen till

  • Uppdraget gällde att få måla om två gång- och cykeltunnlar under Oljehamnsleden mot Gåsebäck. Se kartan nedan och en mer specificerad karta över ytor som skulle målas (pdf, 25 MB).
  • Vem som helst hade möjlighet att lämna in förslag. Det gick bra att lämna in förslag som enskild person eller som en grupp av flera personer. Vi fick in närmare 40 olika idéer.
  • En jury bestående av boende i området, tjänstepersoner och konstkunniga valde ut tre förslag som gick vidare till final.
  • Sedan fick allmänheten rösta fram sitt favoritförslag på plats vid tunnlarna tisdagen den tredje september 2019.
  • Vinnaren av tävlingen får uppdraget att måla tunnlarna för 40 000 kronor exklusive moms plus material och andra omkostnader. Uppdraget genomförs under hösten 2019.

Krav på konstverket

Som en del av Drömljusfestivalen 2018 förbättrades belysningen i tunnlarna med färgglada ”ljuspastiller” (M&M), förutom vitt LED-ljus i taket. Konstverket skulle harmoniera med belysningen och helst ta utgångspunkt i dessa genom formspråk/färg.

Konstverket skulle också upplevas som ljust och ge en positiv/glad känsla för att öka tryggheten. Den som passerar betraktar konstverket i rörelse och går eller cyklar precis bredvid konstverket. Det skulle därför vara intressant att se på nära håll samtidigt som det skulle tilltala dem som närmar sig tunneln på håll.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?