Vem får i uppdrag att måla två tunnlar?

Helsingborg stad gör varje år om tunnlar för att öka tryggheten. I juni 2019 erbjöd vi möjligheten att få uppdraget att måla gång- och cykeltunnlarna under Oljehamnsleden mot Gåsebäck. Det bästa förslaget i tävlingen får måla tunnlarna i höst.

Vinnaren blev…

Vinnaren blev Christofer ”Sagie” Svedjeby med sitt förslag om ängar med smådjur och blommor. De två andra förslagen som tog sig till finalen kom från John Beijer och Josefine Axelsson. Tack till alla som deltog i omröstningen av vem som ska få måla tunneln! Det färdiga resultatet får vi se under hösten/vintern 2019! Men redan nu kan du se ett exempel på konstnärens tidigare verk.

Så här påverkas du av arbetet

  • Under vecka 41-44 kommer tunneln att vara delvis avstängd. Du som går eller cyklar kommer fram men visa hänsyn och håll farten nere när du cyklar.

Så här gick tävlingen till

  • Uppdraget gällde att få måla om två gång- och cykeltunnlar under Oljehamnsleden mot Gåsebäck. Se kartan nedan och en mer specificerad karta över ytor som ska målas (pdf, 25 MB).
  • Vem som helst hade möjlighet att lämna in förslag. Det gick bra att lämna in förslag som enskild person eller som en grupp av flera personer. Vi fick in närmare 40 olika idéer.
  • En jury bestående av boende i området, tjänstepersoner och konstkunniga valde ut tre förslag som gick vidare till final.
  • Sedan fick allmänheten rösta fram sitt favoritförslag på plats vid tunnlarna tisdagen den tredje september 2019.
  • Vinnaren av tävlingen får uppdraget att måla tunnlarna för 40 000 kronor exklusive moms plus material och andra omkostnader. Uppdraget genomförs under hösten 2019.
  • Det gick att skicka in sin idépresentationen/skiss till moa.sundberg@helsingborg.se fram till den 30 juni 2019. Finaldeltagarna kontaktades i augusti.

Krav på konstverket

Som en del av Drömljusfestivalen 2018 förbättrades belysningen i tunnlarna med färgglada ”ljuspastiller” (M&M), förutom vitt LED-ljus i taket. Konstverket ska harmoniera med belysningen och helst ta utgångspunkt i dessa genom formspråk/färg.

Konstverket ska också upplevas som ljust och ge en positiv/glad känsla för att öka tryggheten. Den som passerar betraktar konstverket i rörelse och går eller cyklar precis bredvid konstverket. Det ska därför vara intressant att se på nära håll samtidigt som det ska tilltala dem som närmar sig tunneln på håll.

Vi var på plats på Gåsebäcksfesten den 14-15 juni. Mellan klockan 15.00 och 16.00 under fredagen och lördagen svarade vi på frågor om projektet.