2. Du ansöker via e-tjänsten ”Ansökan om bullerskyddsbidrag”

Du gör din ansökan via e-tjänsten ”Ansökan om bullerskyddsbidrag”.

Bifoga fasad- och planritningar

Du ska bifoga plan- och fasadritningar till din ansökan. Du kan bifoga dem som pdf-dokument direkt i e-tjänsten eller skicka dem per post till Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg. Märk kuvertet med ”Bullerskyddsbidrag”.

Det är viktigt att ritningarna är tydliga så att det går att mäta och göra beräkningar utifrån dem. Om du inte har tillgång till ritningar för din fastighet kan Helsingborg kontaktcenter hjälpa dig med ett underlag.

Fasadritning

Aktuella fasadritningar i skala 1:100.

Checklista för din fasadritning:

 • Ange fastighetsbeteckning
 • Redovisa en fasadritning per väderstreck
 • Ange väderstreck
 • Ange skala
 • Ange mått på fönster (meter)
 • Markera på ritningen vilka fönster som ska åtgärdas
 • Ange rummets användning

Exempelritning med checklista fasadritning (pdf, 184 kB)

Planritning

Aktuella planritningar över samtliga våningsplan i skala 1:100.

Checklista för din planritning

 • Ange fastighetsbeteckning
 • Redovisa en planritning per våning
 • Markera väderstreck
 • Ange skala
 • Ange våningsplan
 • Ange rummens användning (till exempel kök, sovrum eller vardagsrum)

Exempelritning med checklista planritning (pdf, 182 kB)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?