3. Vi beslutar om bidrag

Med dina ritningar som underlag gör vi (stadsbyggnadsförvaltningen) en beräkning av bullernivåer och lämnar sedan besked om det eventuella bidragets storlek.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?