6. Du meddelar att åtgärderna är utförda

När du är färdig meddelar du oss att du är klar och redovisar kopia på faktura.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?