7. Vi kontrollmäter bullret i din fastighet

Vi gör därefter en kontrollmätning av bullret i din fastighet, för att säkerställa att kraven på bullernivåer inomhus uppfyllts efter dina åtgärder. Kontrollmätningen görs av en konsult på uppdrag av oss.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?