2. Du ansöker via e-tjänsten ”Ansökan om bullerskyddsbidrag”

Du gör din ansökan via e-tjänsten ”Ansökan om bullerskyddsbidrag”.

Bifoga fasad- och planritningar

Du ska bifoga plan- och fasadritningar till din ansökan. Du kan bifoga dem som pdf-dokument direkt i e-tjänsten eller skicka dem per post till Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg. Märk kuvertet med ”Bullerskyddsbidrag”.

Det är viktigt att ritningarna är tydliga så att det går att mäta och göra beräkningar utifrån dem. Om du inte har tillgång till ritningar för din fastighet kan Helsingborg kontaktcenter hjälpa dig med ett underlag.

Fasadritning

Aktuella fasadritningar i skala 1:100.
Exempelritning med checklista fasadritning (pdf, 184 kB)

Planritning

Aktuella planritningar över samtliga våningsplan i skala 1:100.
Exempelritning med checklista planritning (pdf, 182 kB)