7. Vi kontrollmäter bullret i din fastighet

Vi gör därefter en kontrollmätning av bullret i din fastighet. Kontrollmätningen görs av en konsult på uppdrag av oss.