8. Vi betalar ut bidraget

När kontrollmätningen är gjord betalar vi ut ditt bidrag.