Fasadändring som inte ändrar byggnadens volym

  • För detta behöver du inte söka bygglov. Du ska istället fylla i en blankett för anmälan. Fasadändringar på kolonistugor och tillhörande komplementbyggnader räknas inte som betydande förändringar för byggnadernas yttre utseende eftersom stugorna ofta är av varierande karaktär och begränsade i storlek.
  • Tänk på att även om ändringen inte är bygglovspliktig får byggnadens eventuella kulturhistoriska värde inte förvanskas.