Fasadändring som inte ändrar byggnadens volym

  • Fasadändringar på kolonistugor och tillhörande komplementbyggnader betraktas inte som väsentliga ändringar av byggnadernas utseende eftersom stugorna ofta är av varierande karaktär och begränsade i storlek. Du behöver därför inte söka bygglov för att göra fasadändringar.
  • Tänk på att även om ändringen inte är bygglovspliktig får byggnadens eventuella kulturhistoriska värde inte förvanskas.
  • Du kan behöva koloniföreningens godkännande.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?