Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov eller marklov.

Rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Det krävs inte rivningslov utanför områden med detaljplan, det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Även om rivningslov inte krävs så kan du behöva göra en anmälan.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan plats kräver ofta rivningslov och bygglov.

Läs mer om rivning på Boverkets webbplats.

Läs mer om flyttning av byggnad på Boverkets webbplats.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs det oftast marklov för schaktning eller fyllning om du ändrar marknivån mer än +/- 0,5 meter. Det kan även krävas marklov för trädfällning. Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område, men inom områdesbestämmelse kan det finnas marklovsplikt. Tänk på att det kan krävas tillstånd från annan myndighet.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning om vad som gäller för din fastighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.