Nytt bostadshus

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett nytt bostadshus.

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så är det gällande detaljplan som styr vad du får bygga. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Undantag:

 • Om du redan har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt kan det nya bostadshuset du vill bygga rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur bostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in byggnadens storlek och placering samt ange förslag på färdig sockelhöjd. Läs mer om hur du beställer en nybyggnadskarta.
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner samt hur du tänkt inreda huset och visa att det är tillgängligt. Tänk på att när det gäller säsongsförvarning i lägenheter ska säsongsförvaringen nås från hall/entré. I villor ska förråd vara tillgängliga och användbara.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 26 500 – 33 100 kronor beroende på hur stort ditt bostadshus är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett nytt bostadshus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, hela
Illustration bygglovsprocessen, hela

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsdokumentation
 • Energiberäkning
 • Ritningar över värme, ventilation och vatten
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Färdigställandeskydd

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information om in- och utfart till fastighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.