Bygga ett nytt bostadshus

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett nytt bostadshus.

Det är detaljplanen som styr vad du får bygga i ett område. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Undantag:

 • Om du redan har ett bostadshus på din tomt kan det nya bostadshus du vill bygga rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur bostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

 • Nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in byggnaden och ange bredd, längd, placeringsmått samt färdig sockelhöjd. Läs mer om hur du beställer en nybyggnadskarta.
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till rumsfunktioner, som till exempel toalett, kök med mera, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Du ska också redovisa tillgängligheten i huset.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita in huset i genomskärning (snitt) från sidan. Den ska visa bland annat golv, bjälklag och tak.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 23 000 – 29 000 kronor beroende på hur stort ditt bostadshus är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus. Läs mer vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett nytt bostadshus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, hela

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

 • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Brandskyddsbeskrivning.
 • Redovisning av tillbyggnadens u-värde.
 • Kontrollplan.
 • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten
 • Färdigställandeskydd.