Råttor i stadsmiljön

Helsingborgs stad samarbetar med fastighetsägare och skadedjursbekämpare för att begränsa råttornas framfart, men det finns en hel del som du själv kan göra för att slippa få in råttor i ditt hem.

Råttproblemen i de större städerna ökar – och det beror till största delen på oss människor. Vårt moderna samhälle är helt enkelt byggt för att råttor ska trivas och hitta föda i avloppssystem, parker, soptippar, källsorteringar och komposter. Och där råttorna trivs, där förökar de sig.

Här får du information om vad du kan göra för att slippa få in råttor i ditt hem. Du kan också skriva ut informationen i foldern Råttor i stadsmiljön – och hur du kan göra för att slippa dem (pdf, 2 MB).

Det här kan du göra

Utomhus

Råttor är skygga, smarta och misstänksamma vanedjur som gärna följer samma stråk, till exempel utmed husväggar, under buskar och i högt gräs. Genom att försämra deras förutsättningar att röra sig skyddat, minskar risken för att de ska ta sig fram till huset.

  • Undvik hög växtlighet nära och intill fasaden. Råttor är duktiga klättrare.
  • Mata helst inte fåglar och plocka upp eventuell fallfrukt.
  • Placera komposten en ordentlig bit från huset och släng aldrig matavfall i en öppen kompost.
  • Täta hål och möjliga gångar.

Är du osäker på om det är en råtta? Kolla spåren genom att strö ut mjöl tunt på till exempel ett kartongflak från öl eller läsk. Ställ det där du tror att råttan går. Råttan har fyra tår fram och fem betydligt större på baktassarna. Märken från svansen brukar också synas.

Inomhus

  • Håll rent och lämna inget ätbart framme.
  • Mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Torka istället av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan du diskar.
  • Ha ordentliga galler på golvbrunnar.
  • Täta hål och möjliga gångar.

Vad ska jag göra om jag har råttor inomhus?

Det är viktigt att starta bekämpning så snabbt som möjligt. Många försäkringsbolag har avtal med företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Mekanisk bekämpning är att föredra eftersom gift kan orsaka stora problem om råttan dör inne i väggar och under golv. Stanken kan bli mycket svår.

Vem kontaktar jag?

Om du bor i eget hus:

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och/eller skadedjursbekämpare.

Om du bor i lägenhet eller bostadsrätt:

Ta kontakt med din hyresvärd eller förening.

Om du bor nära en park eller ett grönområde:

Helsingborgs stad kompletteringsbekämpar om du bor intill en park eller annan kommunal mark. Ta kontakt med Helsingborg kontaktcenter på telefon: 042 – 10 50 00 eller mejla kontaktcenter@helsingborg.se.