Föroreningars effekter

Många av de vanligaste luftföroreningarna kan ge upphov till irritationer i luftvägarnas slemhinnor. Ämnen som kan ge den här effekten är partiklar från bilavgaser, svaveldioxid, kvävedioxid och ozon.

Vissa luftföroreningar kan även vara cancerframkallande, som till exempel bensen och sot. Omkring 500 fall – det vill säga 1-2 procent – per år beräknas bero på luftföroreningar. Risken för att skadas sjunker ju mindre man utsätts för dessa ämnen. Om exponeringen är noll är risken noll.

Allmänheten varnas vid höga ozonhalter

Enligt EU:s direktiv ska allmänheten informeras när halterna av den marknära ozonen är höga. Vid 180 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten informeras. Vid 240 mikrogram per kubikmeter som medelvärde under en timme ska allmänheten larmas.

Den informationen som förmedlas till allmänheten är att höga ozonhalter irriterar slemhinnor och lungor. Astmatiker och andra känsliga personer bör skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion.

Skador på natur och odling

Stoft och avgaser kan ge allvarliga skador i form av skogsdöd och försurning. Mätningar av pH i mark i skogsområden i Helsingborg har visat som lägst 2,9. Normalt är pH 5-6.

Skador på byggnader och kulturminnesmärken

Korrosion och vittring av husfasader, statyer och andra historiska minnesmärken såsom hällristningar, runstenar och glasmålningar är ett allvarligt hot mot våra kulturskatter. Luftföroreningar och surt regn kan angripa och förstöra gamla byggnader och statyer i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right