Miljözon för bättre luft

I Helsingborg finns en miljözon, som ställer krav på de lastbilar och bussar som trafikerar de centrala delarna av staden.

Miljözonen minskar utsläppen där nyttan är som störst, det vill säga där de flesta människor bor och arbetar. Den är också ett bra komplement till de utsläppskrav som finns på nya fordon, då den ser till att inte alltför gamla och smutsiga fordon används i staden. På Transportstyrelsens webbplats finns information om vilka regler som gäller.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?