Mätplatser i Helsingborg

I Helsingborg övervakas luftkvaliteten med regelbundna mätningar. Det görs både i gatumiljöer där trafikens hälsopåverkan är i fokus, och 25 meter upp i luften, ovanför hustaken, för att få en bild av den totala luftföroreningen.

Se var mätningarna görs och vad som mäts (Google).

Taksträcka P4

Mätsträcka 4 går i takhöjd cirka 25 meter över gatan mellan Järnvägsgatan 35 och Drottninggatan 7 och är 765 meter lång. Här mäter man kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och bensen. I drift sedan början av 1990-talet.

På taket av Drottninggatan 7 finns en komplett väderstation som bland annat registrerar temperatur, vindriktning, vindstyrka och solinstrålning.

Gatusträcka P6 och partikelmätning PM

Mätsträcka P6 går cirka tre meter över gatan mellan Drottninggatan 1 och 7 och är 116 meter lång. Det är en hårt trafikerad miljö och P6 används för att övervaka föroreningsnivåerna så att de inte överskrider de miljökvalitetsnormer som anges i miljöbalken. I drift sedan år 2003. Läs mer om miljökvalitetsnormer på Naturvårdsverkets webbplats.

Partikelmätaren PM mäter cirka tre meter över gatan vid Drottninggatan 7. Den mäter luftburna partiklar från bland annat däck, asfalt och sot från exempelvis dieselmotorer.

Gaturumssträcka M1

M1 är en mobil mätcontainer på Södra Stenbocksgatan/Sämskmakargatan. Den mäter kvävemonoxid och kvävedioxid över en sträcka på 87 meter cirka tre meter över gatan. Det här är en hårt trafikerad miljö och M1 används för att övervaka föroreningsnivåerna så att de inte överskrider de miljökvalitetsnormerna. I drift sedan 2010.

Mätsträckor

Kartan visar alla mätpunkterna/-sträckorna som miljönämnden i Helsingborg använder eller har använt, för luftövervakning. Blått visar aktuella mätningar, de röda är avvecklade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.