Så mäter vi luftkvaliteten

I Helsingborg används två system för övervakning av luftföroreningar. Ett system mäter gasformiga föroreningar och det andra mäter partikelformiga föroreningar.

Mätningarna görs oavbrutet och täcker stadsmiljöer och gatumiljöer i Helsingborgs centrum, särskilt de hårt trafikerade stråken Järnvägsgatan, Drottninggatan och Södra Stenbocksgatan.

Gasmätning med DOAS

DOAS (differentiell optisk absorptionsspektroskopi) är en svensk metod som används för luftmätningar i Helsingborg sedan 1988. Mätinstrumentet består av en sändare som skickar ut ljus längs en mätsträcka, och en mottagare som samlar upp ljuset och fokuserar det in i en optisk fiber. Alternativt är sändare och mottagare hopbyggda och ljuset reflekteras mot ett prisma. Slutligen går ljuset till en analysator som bestämmer haltnivån av ett antal olika luftföroreningar som ett medelvärde över mätsträckan.

Detta mäts

De föroreningar som mäts är:

  • Kvävedioxid
  • Svaveldioxid
  • Ozon

I anslutning till mätstationerna finns meteorologisk utrustning för att registrera temperatur, vindhastighet, vindriktning med mera. Den meteorologiska utrustningen används för att utreda sambandet mellan väderförhållanden och halten av luftföroreningar.

Mätning av partiklar med laser

Partikelmätaren PM mäter mängden luftburna partiklar från bland annat däck, asfalt och sot från exempelvis dieselmotorer i gatumiljön, så kallade PM10 och PM2,5. Mätaren skiljer ut och räknar små partiklar som kan skada lungorna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.