Miljözon för bättre luft

På centrala platser som Drottninggatan, Södra Stenbocksgatan och Hälsovägen är halten kvävedioxid mycket hög. Därför finns en miljözon i Helsingborg, som ställer miljökrav på de lastbilar och bussar som trafikerar de centrala delarna av staden.

Miljözonen minskar utsläppen där nyttan är som störst, det vill säga där de flesta människor bor och arbetar. Den är också ett bra komplement till de utsläppskrav som finns på nya fordon, då den ser till att inte alltför gamla och smutsiga fordon används i staden.

Här kan du se en karta över miljözonen i Helsingborg