Drömskogen – en plats att leka i

Drömskogen är ett lekvänligt skogsparti i Pålsjö skog. Här sätter barnens egen fantasi och känsla för skogen gränserna för vad det går att hitta på.

Vi har skapat Drömskogens miljö utifrån Helsingborgs fjärdeklassares drömmar om hur en skog borde se ut. Det är helt enkelt en fantastisk plats för barn att leka i. Välkommen att själv upptäcka Drömskogen!

Det här kan du göra

  • Klättra, gå balansgång, bygg koja, ta skydd från vinden, grilla eller titta på fåglar. Egentligen är det barnens egen påhittighet som sätter gränserna för vad de kan göra i Drömskogen. Drömskogen är ingen ny lekplats utan en plats för barn att leka i skogen.

Hitta till Drömskogen

  • Du hittar Drömskogen i ett litet skogsparti i Pålsjö skog där naturen är relativt vild och orörd. Du kan nå skogen via den södra entrén vid Thalassas parkering eller via den norra entrén vid Dag Hammarskölds väg.

Karta

Drömskogen är området mellan motionsspåret och Dag Hammarskjölds väg och angränsar till två parkeringsområden.