Vi anlägger en plantering till Ingrid och Staffan Fries minne

I slutet av april räknar vi med att kunna välkomna dig till Eklunden, en avkopplande plats i Pålsjö naturreservat. Sedan slutet av mars 2022 anlägger vi här en plantering till minne av  Ingrid och Staffan Fries.

Det här gör vi

Vi anlägger en minnesplantering som består av åtta ekar, som flyttas hit från norra delen av Pålsjö naturreservat. Med sin varierade form ger de karaktär till platsen. Inslagen av de buskar med krusbär och nyponros som vi planterar på platsen ger blommor och bär till både oss och djuren. Vi anlägger också en grusad gångstig samt sätter ut bänkar. Här ska du sedan kunna njuta av sol eller skugga, lä eller svalkande vind – alltid inramad av vyerna och fridfullheten.

Så påverkas du

  • Vi räknar inte med att du som passerar påverkas i någon större utsträckning, men du får räkna med en del byggtrafik till och från arbetsområdet.
  • Går allt som planerat är vi färdiga med anläggningen av minneslunden i slutet av april 2022.

Ingrid och Staffan Fries stiftelse för Pålsjö skog

Efter en generös donation år 2020 inrättades Ingrid och Staffan Fries stiftelse för Pålsjö skog. Det sägs att Ingrid, som växte upp på Tågaborg, älskade att leka och vandra i naturen. Det kan vara anledningen till hennes vilja att bevara och utveckla Pålsjö skog för framtiden. Enligt Ingrids önskemål används avkastningen från stiftelsen till:

”vidmakthållande och förnyelse av trädbeståndet, annan vegetation och faunan i Helsingborgs Pålsjö skog, till fromma för natur och människor.”

Donationen är ett välkommet tillskott till Pålsjö skog, som för många är stadens käraste rekreationsområde. Den här fristående planteringen är stiftelsens första avtryck i sin strävan att förbättra statusen i Pålsjö skog med inriktning på träd, vegetation och fauna.

Stiftelsens målsättning är att Pålsjö skog ska vara en frisk skog med ett rikt djur- och växtliv, samt med en större areal trädbevuxen mark än idag. Området ska vara tillgängligt och till glädje för invånarna i Helsingborg och gäster som besöker staden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?