Eklunden – en plantering till Ingrid och Staffan Fries minne

Sedan våren 2022 välkomnar vi dig till Eklunden, en avkopplande plats i Pålsjö naturreservat. Planteringen är anlagd till minne av  Ingrid och Staffan Fries.

Minnesplanteringen  består av åtta ekar, som flyttats hit från norra delen av Pålsjö naturreservat. Med sin varierade form ger de karaktär till platsen. Inslagen av de buskar med krusbär och nyponros som vi planterat på platsen ger blommor och bär till både oss och djuren. Vi har också anlagd en grusad gångstig samt satt ut bänkar. Här kan du njuta av sol eller skugga, lä eller svalkande vind – alltid inramad av vyerna och fridfullheten.

Ingrid och Staffan Fries stiftelse för Pålsjö skog

Efter en generös donation år 2020 inrättades Ingrid och Staffan Fries stiftelse för Pålsjö skog. Det sägs att Ingrid, som växte upp på Tågaborg, älskade att leka och vandra i naturen. Det kan vara anledningen till hennes vilja att bevara och utveckla Pålsjö skog för framtiden. Enligt Ingrids önskemål används avkastningen från stiftelsen till:

”vidmakthållande och förnyelse av trädbeståndet, annan vegetation och faunan i Helsingborgs Pålsjö skog, till fromma för natur och människor.”

Donationen är ett välkommet tillskott till Pålsjö skog, som för många är stadens käraste rekreationsområde. Den här fristående planteringen är stiftelsens första avtryck i sin strävan att förbättra statusen i Pålsjö skog med inriktning på träd, vegetation och fauna.

Stiftelsens målsättning är att Pålsjö skog ska vara en frisk skog med ett rikt djur- och växtliv, samt med en större areal trädbevuxen mark än idag. Området ska vara tillgängligt och till glädje för invånarna i Helsingborg och gäster som besöker staden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.