4. Du planerar och redovisar planerade åtgärder

Du planerar vilka åtgärder du tänker göra. Du kan behöva ansöka om bygglov för dina åtgärder. Du redovisar dina planerade bullerskyddsåtgärder till stadsbyggnadsförvaltningen enligt de anvisningar du får i beslutet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?