Nybyggnad av kolonistuga mindre än 35 kvadratmeter

  • Du behöver bygglov om du vill bygga en ny kolonistuga. Mer information om vad som gäller för att bygga en ny kolonistuga.
  • Tänk på att du behöver få ett startbesked innan du börjar bygga och få ett slutbesked innan du flyttar in och börjar använda din stuga.
  • Byggnader på kolonier och odlingslotter ska utföras på plintar. Platta får inte gjutas. Detta eftersom byggnaderna ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.
  • För att bygga en ny kolonistuga som är mindre än 35 kvadratmeter så krävs oftast inte en kontrollansvarig.
  • Du behöver föreningens godkännande.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?