Nybyggnad av kolonistuga mindre än 35 kvadratmeter

  • Du får inte använda grundkonstruktionen platta på mark till din kolonistuga.
  • Kräver bygglov. Fyll i ansökningsblankett för bygglov och bifoga fackmässiga ritningar.
  • Innan du får börja bygga måste först stadsbyggnadsförvaltningen bevilja ett bygglov och utfärda ett startbesked. Tillsammans med bygglovsansökan ska du lämna in fackmässiga tekniska handlingar. Startbeskedet och en förenklad kontrollplan får du då tillsammans med bygglovsbeslutet.
  • När byggnaden är klar får du inte börja använda den innan du har fått slutbesked. För att få slutbeskedet ska du lämna intyg om att bygget är avslutad och att arbetet har följt kontrollplanen och bygglovet. Därefter kan du använda byggnaden.