Nybyggnad av kolonistuga större än 35 kvadratmeter

  • Du får inte använda grundkonstruktionen platta på mark till din kolonistuga.
  • Kräver bygglov. Fyll i ansökningsblankett för bygglov och bifoga fackmässiga arkitektritningar.
  • Du kan behöva anlita en certifierad kontrollansvarig samt redovisa fackmässiga tekniska handlingar.
  • Innan du får börja bygga måste först stadsbyggnadsförvaltningen bevilja ett bygglov och utfärda ett startbesked. Efter att du fått bygglovet beviljat, kallar stadsbyggnadsnämnden dig och din kontrollansvarige till ett tekniskt samrådsmöte på stadsbyggnadsförvaltningen. Här går vi tillsammans igenom ditt ärende.
  • När byggnaden är klar får du inte börja använda den innan slutbeskedet är utfärdat. Slutbeskedet utfärdas efter ett slutsamråd på arbetsplatsen och efter att du har redovisat och verifierat de kontrollpunkter som är upptagna i din kontrollplan.

Undantag: Ett samråd behöver inte ske om det är tydligt att det inte behövs. För vissa enklare byggnader större än 35 kvadratmeter kan stadsbyggnadsnämnden medge undantag i de fall där du inte måste anlita en kontrollansvarig.