Nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad

  • Du behöver bygglov om du vill bygga ett nytt förråd/växthus eller om du vill bygga till ditt befintliga förråd/växthus på din kolonilott. Mer information om vad som gäller för förråd på kolonilott.
  • Tänk på att du behöver få ett startbesked innan du börjar bygga och få ett slutbesked innan du får använda det nya förrådet/växthuset eller tillbyggnaden.
  • Byggnader på kolonier och odlingslotter ska utföras på plintar. Platta får inte gjutas. Detta eftersom byggnaderna ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.
  • Det krävs ingen kontrollansvarig för att bygga ett förråd/växthus på din kolonilott.
  • Du behöver föreningens godkännande.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?