Tillbyggnad av kolonistuga och nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad

  • Du får inte använda grundkonstruktionen platta på mark till din kolonistuga.
  • Kräver bygglov, men du behöver endast fylla i ansökningsblanketten och bifoga en situationsplan baserad på stadens baskarta där tillbyggnaden ritats in och måttsätts.
  • I ansökan ska du intyga att byggnaden är anpassad till den befintliga byggnadens höjd, utformning, fasadmaterial och kulör. Det kan du göra genom att skriva detta på ansökningsblanketten eller i ett separat brev. Du får sedan en förenklad kontrollplan och ett startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.
  • När tillbyggnaden är klar får du inte börja använda den innan du har fått slutbesked. För att få slutbeskedet när byggnationen är klar, ska du lämna intyg om att bygget är avslutad och att arbetet har följt kontrollplanen och bygglovet. Därefter kan du använda byggnaden.