Tillbyggnad av kolonistuga

  • Du behöver bygglov om du vill bygga ut din kolonistuga. Mer information om vad som gäller för att bygga ut en kolonistuga.
  • Tänk på att du behöver få ett startbesked innan du börjar bygga och få ett slutbesked innan du börjar använda tillbyggnaden.
  • Byggnader på kolonier och odlingslotter ska utföras på plintar. Platta får inte gjutas. Detta eftersom byggnaderna ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.
  • Det krävs ingen kontrollansvarig för att bygga ut din kolonistuga.
  • Du behöver föreningens godkännande.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?