Nominera till Helsingborgs stads miljöpris

Har du gjort goda insatser för miljön eller känner du ett företag, en organisation eller en person som gjort det? Då kan du nominera till utmärkelsen Helsingborgs stads miljöpris.

Med goda insatser menar vi till exempel:

  • nya verksamhetsidéer eller innovationer inom miljöområdet som genomförts,
  • forskning som bidragit till att flytta fram miljöarbetet,
  • miljöinsatser som är extra utmärkande eller
  • genomförda insatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Priset kan delas ut till företag, organisationer eller personer som bor eller har sin verksamhet knuten till Helsingborg. Prissumman är 50 000 kronor och summan kan delas av flera pristagare.

Du kan skicka in din nominering fram till 30 september 2017.

De utser pristagarna

En jury bestående av presidierna för miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden samt miljödirektör, stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör utser pristagare. Vid frågor, kontakta miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter.