Helsingborgs stads miljöpris

Vet du någon som gjort en viktig insats för miljön i Helsingborg? Det kan handla om en innovation, ny forskning eller ett arbete som gjort stor skillnad. Varje år kan du nominera personer eller verksamheter till Helsingborgs stads miljöpris. 2019 års vinnare av miljöpriset blev Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen.

Miljöpriset delas ut till någon eller några som har gjort goda insatser på miljöområdet. Det betyder att kandidaten uppfyller minst ett av prisets kriterier och:

  • har genomfört verksamhetsidéer eller innovationer inom miljöområdet
  • har bidragit med forskning som flyttat fram miljöarbetet
  • har genomfört miljöinsatser som är extra utmärkande, eller
  • har genomfört insatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Miljöpriset delas ut till företag, organisationer eller personer som bor i eller har sin verksamhet knuten till Helsingborg. Prissumman är 50 000 kronor och kan delas av flera pristagare.

En jury med stadens miljödirektör, stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör, samt ordförande och vice ordförande i miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden utser vinnaren.

Fyra finalister tävlade om priset

Under hösten 2019 fick staden in många inspirerande nomineringar och vi tackar alla er som bidrog! Juryn valde ut sedan fyra värdiga finalister som tävlade om att ta hem förstaplatsen:

  • Bintel AB, som har utvecklat en smart, digital lösning där endast avfallsbehållare som behöver tömmas planeras på tömningsrutten. I samarbete med Nordvästra Skåne Renhållning (NSR) testar företaget nu ”Sophämtning on demand” där invånaren själv kan signalera när sopkärlen ska tömmas. Lösningen minskar koldioxidutsläppen från transporterna av avfall till nytta för både människor och klimat.
  • Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen, som efter 16 år fortsätter sitt outtröttliga arbete med att städa Helsingborgs hamnar och hav. Klubben samlar medlemmar i alla åldrar och visar att ideella insatser kan göra skillnad för miljön. När allt från plastskräp till elsparkcyklar lämnar djupet blir det en viktig påminnelse om hur våra vanor och val påverkar livet under ytan och gör havsbotten till en soptipp av rester från mänskliga aktiviteter.
  • Kemira AB, som i ett framgångsrikt arbete med industriell symbios mellan företag skapar synergier som minskar kostnader och påverkan på miljö och klimat. Produkter och biprodukter blir till råvaror som stannar på området utan att transporteras. Energi återvinns, distribueras till närliggande företag och ger nya produktionsmöjligheter. Företaget fortsätter även att återvinna och leverera koldioxidfri överskottsvärme som idag täcker 35 procent av Helsingborgs behov av fjärrvärme.
  • Rescued Fruits AB, som med sin verksamhetsidé räddar frukt som annars skulle ha kastats för att den inte passar in i industrins massproduktion. Istället blir frukten till juice som minskar matsvinnet i livsmedelskedjan och visar vägen mot en mer hållbar bransch. Under 2018 räddade företaget 168 ton frukt och grönt, och 2019 har verksamheten passerat 250 ton.

Till sist gick 2019 års miljöpris i Helsingborgs stad till Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen. Stort Grattis!

Priset delades ut på en näringslivsfrukost i samarbete med Företagarna i Helsingborg den 26 november. Läs mer om vinnaren.

Frågor om miljöpriset?

Kontakta miljöförvaltningen via Helsingborgs stads kontaktcenter.