Nominera till Helsingborgs stads miljöpris 2017

Känner du till ett företag, en organisation eller person som gör stor skillnad för miljön - lokalt, nationellt eller internationellt? Då vill vi att du nominerar den till Helsingborgs stads miljöpris.

Miljöpriset delas ut till någon som har gjort goda insatser på miljöområdet. Med det menar vi att kandidaten ska uppfylla något av följande kriterier:

  • Ha genomfört verksamhetsidéer eller innovationer inom miljöområdet.
  • Ha bidragit med forskning som flyttat fram miljöarbetet.
  • Genomfört miljöinsatser som är extra utmärkande.
  • Genomfört insatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Priset kan delas ut till företag, organisationer eller personer som bor eller har sin verksamhet knuten till Helsingborg. Prissumman är 50 000 kronor och summan kan delas av flera pristagare. En jury bestående av presidierna för miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden samt miljödirektör, stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör utser pristagare. Vinnaren meddelas i slutet av oktober.

Skicka in din nominering fram till 25 september 2017.

Frågor

Vid frågor, kontakta miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter.