Dags att dela ut Helsingborgs stads miljöpris

Vet du någon som gjort en viktig insats för miljön i Helsingborg? Det kan handla om en innovation, ny forskning eller ett arbete som gjort stor skillnad. I så fall kan personen eller verksamheten vinna Helsingborgs stads miljöpris 2019!

Miljöpriset delas ut till någon eller några som har gjort goda insatser på miljöområdet. För oss betyder det att kandidaten uppfyller minst ett av prisets kriterier:

  • har genomfört verksamhetsidéer eller innovationer inom miljöområdet.
  • har bidragit med forskning som flyttat fram miljöarbetet.
  • har genomfört miljöinsatser som är extra utmärkande.
  • har genomfört insatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Miljöpriset delas ut till företag, organisationer eller personer som bor i eller har sin verksamhet knuten till Helsingborg. Prissumman är 50 000 kronor och kan delas av flera pristagare.

En jury bestående av presidierna för miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden samt miljödirektör, stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör utser årets vinnare.

Nu ska juryn utse en vinnare

Måndag 30 september var sista dagen för att nominera till Helsingborgs stads miljöpris. Vi har fått in många inspirerande nomineringar och tackar alla er som bidrog!

I mitten av oktober meddelar juryn vilka kandidater som har gått vidare i nomineringsprocessen och har chansen att vinna Helsingborgs stads miljöpris 2019.

I slutet av november tar årets vinnare sedan emot priset på en näringslivsfrukost i samarbete med Företagarna i Helsingborg.

Frågor om miljöpriset?

Kontakta miljöförvaltningen via Helsingborgs stads kontaktcenter.