Mer om Filborna skogspark

Filborna skogspark har byggts upp etappvis sedan slutet av 1980-talet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp.

Området mitt emot Filbornaskolan känner många helsingborgare som ”Barnens skog”. Där har stadens fjärdeklassare planterat träd från mitten av 1990-talet till 2000-talets början. Skogen i norra delen av området, mot Vasatorps trädgård, planterades i mitten av 1980-talet.

Området invigdes 22 oktober 2011 efter några år av planteringar, gallringar och stigdragningar.

Nybyggd damm med namn efter silverskatt

Mitt i området finns den stora nybyggda dammen, Silvervattnet. Det är en så kallad dagvattendamm dit regn- och markvatten från Vasatorps trädgård och Dalhem leds. Genom att leda vattnet till dammen jämnas vattenflödet ut vid kraftiga regn. På så vis undviker man översvämningar samtidigt som vattnet renas från vissa föroreningar.

Från Silvervattnet fortsätter vattnet genom den gamla Svessedammen för att sedan rinna i rör under marken söderut till Jordbodalen och Gåsebäcken med slutdestination Öresund.

Dammen Silvervattnet har fått sitt namn efter ett fynd från vikingatiden. År 1884 fann bonden Bengt Persson en silverskatt i sin åker här i närheten. Silverskatten bestod av silverföremål och arabiska silvermynt som hade legat gömda i över 900 år. Skatten kan du se på Dunkers kulturhus.

Träd från olika delar av världen

På de långsträckta höjdryggarna längs med Svessedammen ägde en omfattande askdöd rum åren 2009 – 2010. Här återfinns idag Filborna trädarboretum som blir områdets mest exklusiva, nya del med träd från olika delar av världen, inte minst från Kina, Korea och Japan. Genom att vandra uppe på höjdryggen kan du ta del av dessa speciella träd och samtidigt ha en vacker utblick över dammarna. I norr avslutas vandringen i Utsiktspunkten invid Rhododendronkärret.

Omväxlande natur

När man går genom den täta och växlande skogen är det svårt att tro att här för bara några decennier sedan var helt öppen åkermark. Flera olika miljöer har skapats:

  • Pelarsalsskogen – i skogsparkens östra del finns det skir pelarsalsskog, främst bestående av lind.
  • Talldungarna – vid Silvervattnet syns på långt håll och sticker ut i ett område som annars domineras av lövträd och buskar.
  • Buskage och bryn – finns i hela området och består främst av slån som blir till ett fantastiskt blomsterhav på våren. I slånet finns inslag av brynträd som fågelbär (vildkörsbär), päron, vildapel, hagtorn och oxel.
  • De blommande brynen har stor betydelse som födokälla för insekter och ger skydd och boplats till småfåglar.
  • Hasselbestånden – med knippen av hassel och ymnig lundflora.
  • Sumpskog och sockelkärr – öster om den stora dammen finns en mindre urgrävning där några ”öar” är sparade. En del av Sockelkärret har planterats med kabbeleka. Vattnet varierar under året och kärret kan tidvis vara uttorkat.
  • Fickparker – är ett signum för Filborna skogspark med miljöer där en viss växt varit karaktärsgivare så som Björkpromenaden med asiatisk vitstammig björk runt Silvervattnet, Magnolialunden och Trollhassel stråket mot Vasatorps trädgård samt Björklunden mot Filbornaskolan.

Om du vill ha med dig information ut i skogsparken kan du ladda ner dokumentet ”Filborna skogspark – en översikt” (pdf, 973 kB) .

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.