Mer om Ramlösa brunnspark

I slutet av 1600-talet upptäckte Johan Jacob Döbelius att vatten från järnkällan i Ramlösa hade hälsobringande effekter på Karl XII:s soldater. Han blev så imponerad av vattnets verkan att han invigde en brunnspark i Ramlösa den 17 juni 1707.

Det blev så småningom mycket populärt att dricka brunnsvatten och Johan Jacob Döbelius ordinerade 17 glas vatten på fastande mage mot många olika sjukdomar.

I slutet av 1800-talet upptäcktes av en slump en källa till, källan med alkaliskt vatten. Vattnet visade sig vara rikt på mineraler och salter. Kolsyra tillsattes och det var så vi fick Ramlösa mineralvatten.

Trädgårdsideal från olika tidsepoker

I Ramlösa brunnspark finns trädgårdsideal från olika tidsepoker, men mest dominerar den engelska romantiska landskapsparken.

Parken är uppdelad i en del där skogen växer fritt och en kulturparksdel där det ligger ett antal villor.

Skogsparken består av planteringar av bok, ek, ask och hassel. Kulturparken består av stora gräsmattor med pampiga träd samt alléer av kastanj, lind och lönn. Det finns också många ovanliga träd i parken, till exempel tulpanträd, äkta kastanj, kaukasisk vingnöt, turkisk hassel, ungersk ek och magnolia.

Ramlösa brunnspark i humanitetens tjänst

Ramlösa brunnspark har flera gånger varit en uppsamlingsplats för flyktingar. Hösten 1943 blev parken ett av flera uppsamlingsläger för tusentals danska judiska flyktingar som flydde över Öresund. Våren 1945 utgjorde Ramlösa brunnspark ett nordiskt center för mottagning av de flera tusen koncentrationsfångar som befriades genom Röda korsets räddningsaktion ”De vita bussarna”. Hösten 1956 var Ramlösa Hälsobrunn genomgångsläger för ungerska flyktingar efter Ungernrevolten.

Skulpturen Bortom vågorna är ett minnesmärke över det skånska flyktingmottagandet. Den är utformad av Gustav och Ulla Kraitz och invigdes av HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Kronprins Haakon av Norge i augusti 2010. Kring skulpturen ligger en yta av storgatsten av basalt som kommer från ghettot i Budapest.

Kontor och bostäder idag

I och omkring parken finns flera vackra byggnader från slutet av 1800-talet. Två av dem är Brunnshotellet och Varmbadhuset. Det finns också flera hus som byggdes i början av 1800-talet, som Villa Desideria (1801), Läkarvillan (1800) och Brunnslasarettet (1836). Byggnaderna fungerar idag som kontor och privatbostäder.

Ramlösa brunnspark är sedan 1973 förklarad som byggnadsminne och det är ovanligt för parker i Sverige. Det innebär att byggnader inte får rivas och att exteriören på husen inte får ändras. Man får inte heller bygga mer i parken eller göra stora förändringar i de gröna ytorna i parken. I den här foldern kan du läsa mer om regler och ansvar för dig som bor eller verkar i Ramlösa brunnspark (pdf, 550 kB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.