Mer om Slottshagens historia

Området där parken ligger var åkermark under 1700-talet och stora delar av 1800-talet. De första träden planterades här i samband med Helsingborgsutställningen 1903, en stor industri- och slöjdutställning.    

Träden planterades för att ge utställningsområdet ett mer tilltalande utseende, och grunden för Slottshagen som du nu ser var därmed lagd. Terrasstrapporna från Stortorget upp till Kärnan byggdes 1899-1903.

Sin nuvarande form fick parken 1909-1911 av dåvarande stadsträdgårdsmästaren Oskar Henrik Landsberg.

I Blomstergatan står Christian Erikssons skulptur Diana. Den skänktes av familjen Sommelius 1920 till minne av Malte Sommelius. Där finns också en minnessten över pestoffren 1710-1711.

Alldeles i anslutning till Slottshagen ligger Rosenträdgården, som bjuder på en av Helsingborgs största trädgårdsupplevelser. Här kan du se klippta idegranshäckar och en fantastisk utsikt över Öresund. Rosenträdgården anlades 1937-1939.