Mer om Stadsparkens historia

Krookska planteringen, som i dagligt tal kallas för Stadsparken, har fått sitt namn efter syskonen Krook som år 1870 skänkte marken till Helsingborgs stad för att användas för promenad och plantering.

Trädgårdsmästare Niels P. Jensen, den danske arkitekten Ferdinand Meldahl och etatsrådet Rudolf Rothe gjorde planen till parken som anlades under åren 1873–1874.

Tre år senare, 1877, öppnades parken för allmänheten. Utformningen var typisk för den tidens parker: gångar slingrade sig kors och tvärs genom området som var inhägnat med ett staket. Hit gick människor för att promenera, samtala och titta på växter.

Allt eftersom Helsingborg växte blev också behovet av att kunna korsa parken större. År 1952 ritade stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson därför om parken. Gångarna rätades då ut och anpassades efter de omgivande kvarteren.

Stadsbiblioteket i parkens södra del blev färdigt år 1964 och ritades av arkitektfirman Arton.

Parken som du ser idag fick sitt nuvarande utseende år 2005, då parken förändrades ännu en gång för att bli en mer inbjudande och trygg plats för helsingborgarna. Entréerna gjordes om, perennplanteringen längs Trädgårdsgatan anlades och lekplatsen utvecklades.

Typiskt för Stadsparken är de öppna gräsytorna och de många stora träden som växer enskilt i all sin prakt. Några av dem är mer än 100 år gamla. Det finns flera sorters blommande träd, till exempel magnolior, japanska körsbär, kinesträd, robinia, rödblommande blomsterkornell och praktkatalpa. Här växer också stadens enda guldek.

I parken finns ett par mindre platser med avvikande karaktär, som den stjärnformade platsen kring en äldre fontän och en liten blomstergård i nordöstra delen av parken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.