Mer om Vikingsbergsparken

Vikingsbergsparken idag påminner fortfarande om hur det såg ut här under tidigt 1900-tal, när parken var privatägd.

Det var skeppsredare Otto Banck och hans hustru Ida som år 1912 donerade villan Vikingsberg med trädgård till Helsingborgs stad. Allmänheten fick tillträde till området år 1924.

Parken kring villan Vikingsberg fick sitt nuvarande utseende av stadens stadsträdgårdsmästare, Oscar Landsberg, under åren 1928–1931. Då anlades bland annat de tre staketomgärdade blomstergårdarna. Trapporna ner till Hälsovägen lät Otto Banck bygga år 1906.

Vikingsbergsparken renoverades år 2009. Då förnyades planteringarna och parken fick belysning och en större lekplats. Fyrtio år tidigare, år 1969, invigdes Palle Pernevis skulptur Tuppen som du hittar vid en av parkens utsiktsplatser.

Den gamla huvudbyggnaden är skyddad som byggnadsminne och är idag förskola men har under åren bland annat använts som konstmuseum. Den gamla trädgårdsmästarvillan, som du hittar i parkens östra del, fungerar idag som fritidshem.

Den norra delen av parken, där den så kallade Hertzska villan ligger, köptes av Helsingborgs stad år 1950. För att skapa en bättre kontakt mellan de olika delarna gjordes då en större omläggning av parken. Omläggningen blev dock inte så lyckad och parken återställdes därför år 1970 efter gamla ritningar. Hertzska villan är idag privatägd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.