Ingrepp i bärande konstruktioner och installation av eldstad

  • Det krävs en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du vill göra ingrepp i bärande konstruktioner eller installerar en eldstad/rökkanal.
    Mer om ingrepp i bärande konstruktioner: Slå ut eller flytta vägg inomhus
    Mer om installation av eldstad/rökkanal: Installera en kamin eller eldstad
  • Tänk på att du behöver få ett startbesked innan du påbörjar åtgärderna och få ett slutbesked innan du får börja använda till exempel din eldstad.
  • Du behöver föreningens godkännande.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?