Allmän information om attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Undantagen gäller bara för en- och tvåbostadshus och fritidshus.

Attefallsåtgärder:

Om du vill placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats såsom gata, park eller cykelväg behöver du alltid söka bygglov.

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i stadens bevarandeprogram och i detaljplaner. På rödmarkerade byggnader i bevarandeprogrammen krävs alltid bygglov.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning om vad som gäller för din fastighet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?