Placering och utformning av skyltar

Hur din skylt bör se ut beror ofta på i vilken typ av område den ska sitta i. Här beskriver vi olika typer av områden och olika typer av skyltar. Du får också hjälp av de allmänna riktlinjer som finns för placering och utformning av skyltar.