Olika typer av skyltar

Det finns många olika sorters av skyltar, allt från små diskreta skyltar på en vägg intill en portuppgång till stora informationsskyltar i ett industriområde. Här beskriver vi några av de vanligaste skylttyperna.

Vilken typ av skylt vill du sätta upp?