Projektioner, fasadbelysning och ljuseffekter

För budskap eller belysning som projiceras på en byggnad eller på marken och är stadigvarande behöver du oftast bygglov. Vi prövar den här typen skyltning utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.

En projicerad skylt är enkel och innebär ingen åverkan på byggnaden, men om belysningsarmaturen placeras på en byggnad är det viktigt att denna blir smäcker och utformas neutralt mot fasaden.

En projicerad skylt för tillfälliga evenemang under maximalt fyra veckor kräver inget bygglov.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?