Lådskyltar

En lådskylt är en skylt som är belyst inifrån. För att undvika att förbipasserande bländas bör inte hela skyltytan vara lysande. Du ska anpassa skyltens storlek efter fasadens olika element och tunna lådkonstruktioner bör eftersträvas.

Finns det flera lådskyltar på samma byggnad bör utseende, till exempel bakgrundsfärg, och placering samordnas.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?