Byggskyltar

Byggskyltar är skyltar med information om pågående byggprojekt. Byggskyltar ska i första hand placeras inom arbetsområdet och på kvartersmark, men om de inte får plats där kan de placeras på allmän plats i direkt anslutning till arbetsplatsen.

Bygglov för en tillfällig byggskylt kan sökas inom ramen för byggprojektet.

Du behöver i regel inte bygglov för byggskyltar om skylten är maximalt 1 kvadratmeter eller uppsatt under maximalt fyra veckor.

Du behöver inte betala någon avgift för byggskyltar som är maximalt 15 kvadratmeter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?