Banderoller

Banderoller sätts upp mellan stolpar eller byggnader, oftast vid evenemang (se även vepor). Allmän reklam tillåts normalt inte.

Du behöver inte bygglov för banderoller för tillfälliga evenemang i högst fyra veckor, oavsett om de innehåller reklam eller inte.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?